UPACARA TINGKEBAN

Upacara tingkeban ana ing masyarakat Jawa Tengah lan Ngayogyakarta nganti tumeka saiki isih kereb ditindakake. Upacara tingkeban iki minangka upacara slametan pitung sasi kanggo calon ibu kang mbobot kaping pisanan. Upacara tingkeban dianakake mesthi wae nduweni ancas kang kepengin digayuh dening kulawarga, mligine ancas supaya bayi lair kanthi gampang, slamet lan ora ana alangan apa-apa. Kajaba iku muga-muga mbesuke bisa dadi anak kang bekti marang wong tuwane. Ing kene uga arep diandharake tata cara upacara tingkeban kalebu nyamping kang dienggo calon ibu.

Upacara tingkeban kawiwitan mawa sungkeman. Ing acara sungkeman, calon ibu lan calon bapak luwih dhisik sumungkem ing ngarsane Rama lan ibune. Sungkeman iki nduweni teges muga–muga ing tembe jabang bayi kang dilairake bisa dadi bocah kang bekti marang wong tuwane. Sabanjure upacara siraman, Ana ing upacara siraman, calon ibu disiram dening wong pitu, kayata: bapak saha ibu saka calon ibu, bapak saha ibu saka calon bapak, simbah, sedulur utawa tangga teparo kang bisa dadi tuladha becik. Sawise siraman banjur sesuci (wudhu). Banyu kang diwadhahi ing kendhi kanggo sesuci mau banjur dipecah dening ibu saka calon ibu kanthi ngendika: “ ora mecah kendhi, nanging mecah pamore jabang bayi.”

Ing upacara tingkeban, calon ibu ganti nyamping kaping pitu, kang urut-urutane: nyamping sidaluhur, sidamukti, truntum, wahyu tumurun, udan riris, parang kusuma lan nyamping semen romo. Sabanjure ganti nyamping ana adicara nigas janur kuning.  Calon bapak nigas janur kuning kang diubetake ing bangkekane calon ibu. Sawise nigas janur kuning, calon bapak banjur mlayu banter, iki nduweni ancas muga-muga jabang bayi bisa lair kanthi lancar lan cepet. Banjur acara brojolan. Brojolan ing kene ana werna loro yaiku brojola tigan (kanthi pangajab muga-muga bayi bisa kalairake kanthi gampang ora ana sukerta kang ngalang-alangi). Brojolan kaping pindho yaiku brojolan cengkir kang digambari Kamajaya lan Kamaratih utawa Arjuna lan Subadra kang minangka pralambang laire jabang bayi. Mangkono mau urut-urutan ing upacara tingkeban. Ananging, amarga desa mawa cara negara mawa tata, mula ora mokal manawa saben dhaerah beda tata carane nindakake. Kabeh mau minangka simbol kanggo nggayuh kabecikan.

(Kabesut  saking: Sempulur No. 07/ 11/ 2003/ Heni TH)

About Sumaryono

"Berfikir Positif aja ah"
This entry was posted in Upacara Adat Jawa dan Perlengkapannya. Bookmark the permalink.

17 Responses to UPACARA TINGKEBAN

 1. Alpagatani says:

  Assalamu alaikum..
  Artikelna apik2, Kang..walaupun saya tidak mengerti semua arti kata2nya, tpi maksudnya dapt, ko..
  Mklum bkan orang Jawa asli.
  Jalan2 ke blog saya, ya.
  Salam kenal :-)

 2. Maryun says:

  waalsalam…..Ok….tq ya mbk…bdw apa nama blog-nya?

 3. telek says:

  weleh ndi certane

 4. Maryun says:

  cerita apa ya?

 5. yusuf says:

  assalamu’alaikum….. mas tolong ditambahin artikel keagamaan yaaa!!!!!!!!!

 6. dita says:

  ada ga artikel tentang upacara tingkeban yang lain???

 7. maryun says:

  ok….tunggu upload materiku berikutnya ya…..

 8. tutur sepuh TVRI Jawa Tengah says:

  upacara bayi kang isih ana guwa garba kajaba kadi ingkang wus kawedhar yektine isih ana ancas kang wigati yaiku lumantar pujastawa sinartan ubarampene upacara mrih suci garba ingkang bakal minangka lingga sariraning suksma kang bakal mijil. iya karana iku pangajab ingkang winengku si jabang ingkang bakal linairake yekti linambaran karana ingkang suci uga. hangastungkara.

 9. umi nurjanah says:

  ada yg lebih lengkap lg ga ?
  artikelnya lebih secara rinci tentang kebudayaan tersebut

 10. Dwi agus says:

  Apa ada yg lain tentang upacara tingkeban

 11. hendi says:

  matur suwun artikele

 12. dewi says:

  Assalamu’alaikum dhimas….
  wah…sajake penjiwaan arep tingkeban ki….
  ndherek memuji wae muga2 nirbaya nirsambekala…

 13. Valvo says:

  tambahin soal kesehatan jua

 14. Sierra says:

  tambahin soal olah raga jga tpi pke bhs jawa

 15. santika & anggraini says:

  mkacih yea …….
  dach bantu kta mengrjkan tugas, walaupun kta”nya kita ada yang g’ ngerti

  hehehe_
  :)

 16. LAILA says:

  terimaksih atas artikel bahasa jawanya, jadi tambah wawasan……..

 17. echa says:

  makasih banget
  ini sangat membantu tugas saya :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>